Regulations | BazakBal | Nowy wymiar sztuki | 100% produkt polski
FACEBOOK

0

  • Brak produktów w koszyku.
header

Regulations

Terms & conditions

Standard terms & conditions for orders placed online at bazakbal.com

 

§1
General provisions

1. bazakbal.com conducts an online retail sell on the basis of those terms & conditions.
2. When you order at bazakbal.com, your contract is with Sztuka na Koszulkach Krzysztof Wojtiuk, Klimasa Street 6, 50-515 Wrocław, TIN: 7541056814, phone number: +48 6060657585.
3. Terms & conditions are the integral part of a purchase contract.
4. The acceptation of terms & conditions is required while concluding a purchase contract.
5. The prices that appear on the bazakbal.com are gross prices (they include VAT). The prices do not include shipping costs that can be found in delivery/payment methods tab at the bottom of the site.
6. To fully enjoy shopping at bazakbal.com stay up-to-date with the newest upgrades of your web browser. If you want to create an account at bazakbal.com you need to have an actual e-mail address. To use our site more conveniently you need to accept the cookies.
8. Client may use the function ”remember me” to simplify the process of placing next order at bazakbal.com. To use that function you have to create an account at our page by creating login and password. You should keep your login and password from a third party person. The client is allowed to access and change his/her data or delete an account at bazakbal.com at any moment.

§2
Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sztuka na Koszulkach Krzysztof Wojtiuk z siedzibą w Wrocławiu, ul.Klimasa 6, 50-515, NIP: 7541056814.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo
do ich aktualizacji i poprawiania. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji
sprzedaży towaru,
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym
Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania
danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla
zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez
Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a) Firmie kurierskiej UPS
b) Firmie InPost Paczkomaty
c) Pośrednikowi płatności Przelewy24

 

§3
Orders

1. How to place an order?
• find the product you’re interested in and choose colour, cut, sex and size
• put chosen product in the bag/shopping cart
• choose delivery & payment method
• confirm the order
• pay for ordered products!!!
Delivery time = order processing time (about 7 days) + shipment time (depends on where you live; you can find that information in the delivery & payment methods tab)

2. Order realization requirements include providing the data that allow client’s verification:
A. name or the company’s name
B. e-mail address
C. phone number
D. shipping address.
Shop will send you an e-mail acknowledgement of your order.

3. A binding contract is formed after the shipment of the order. That contract includes the characteristic of the product (price, colour, size, cut, etc.), shipping time & method determined during the process of placing the order..
4. Informations placed at bazakbal.com do not state the offer in the meaning of the Polish Civil Code. Client by placing an order is making a bid for the ordered product. Receiving the payment for the order equals signing sale agreement between BazakBal and a client.

5. Shades of products colours might be different from what you see on your device’s screen due to your monitor settings.

 

§4
Payments

1. The customer is allowed to choose the payment and delivery option that are described in the delivery & payment methods tab.
2. The given price of the product does not include shipping cost.
3. Shipping cost is available in the delivery & payment methods tab.
4. We will ship your order after receiving the payment for the product and the delivery.

§5
Shipping

1. Your order is sent via delivery companies (for example: Paczkomaty InPost, UPS), but personal pickup is also an available option.
2. In the case of choosing card payment option, the completion date depends on the time of getting the payment authorisation.
3. When you get a delivery from the messenger you should check the packaging. If there is something wrong with the packaging, you should make damage protocol in two copies signed both by you and the messenger.

 

§6
Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien poinformować o tym fakcie korespondencyjnie na adres e-mail (sklep@bazakbal.com) oraz wypełnić formularz zwrotu/reklamacji.
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów, proporcji), nie mogą być podstawą reklamacji.
7. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się produktu, uszkodzenia mechaniczne, wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Sztuka na Koszulkach, ul. Klimasa 6, 50-515 Wrocław. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Reklamacje Regulaminu.
10. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wypełniając formularz zwrotu/reklamacji na adres e-mail: sklep@bazakbal.com
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia (przesyłka). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punkcie 2 i 3 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§8
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sklep. Sklep zobowią̨zuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podają̨c przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraż̇a zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili moż̇liwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.

§9
Intellelctual property

Absolute ban on the use of any content from the bazakbal.com (including photos and product’s descriptions).

 

§10
Terms & conditions changes

1. Terms & conditions come into force at the day of the bazakbal.com release.
2. The shop bazakbal.com reserves the right to modify the terms & conditions. Terms & conditions changes come into force at the day of being published at bazakbal.com. For contracts concluded before changes of terms & conditions, applies the version of the terms & condition from the day of placing the order by the customer